«Εργασία και νίκη»: όψεις της ψυχροπολεμικής προπαγάνδας στην Ελλάδα του Εμφυλίου

Ζηνοβία Λιαλιούτη

τχ. 125, σ. 13-22

«ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΗ»: Σύλληψη, σχεδιασμός και προετοιμασία

Οι «εορταστικές» εκδηλώσεις, που διοργανώθηκαν το 1949 από την ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία με την αμερικανική πρεσβεία και μέλη της ελληνοαμερικανικής ομογένειας υπό τον τίτλο «Εργασία και Νίκη», επιδίωκαν να εκφράσουν την αντίληψη περί του διφυούς χαρακτήρα του αντικομμουνιστικού αγώνα, για την οποία έγινε λόγος παραπάνω. Οι εκδηλώσεις είχαν έντονο προπαγανδιστικό χαρακτήρα, ήταν προϊόν μιας άρτιας οργάνωσης και έλαβαν χώρα το διάστημα μεταξύ 20ής και 25ης Μαρτίου 1949. Περιλάμβαναν ένα πλήθος δράσεων στην Ελλάδα, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στην περιφέρεια, αλλά και στις ΗΠΑ. Κάθε ημέρα του εβδομαδιαίου εορτασμού ήταν θεματικά προσανατολισμένη σε επιμέρους θεσμούς ή κοινωνικές ομάδες (Εκκλησία, αγρότες, εργάτες, νεολαία, κλπ.), προκειμένου να υπογραμμίσει το συνεργατικό πνεύμα που χαρακτήριζε τις μεταξύ τους σχέσεις. Τις εκδηλώσεις αυτές, στις οποίες μετείχε η πολιτειακή και η πολιτική ηγεσία της χώρας, χαιρέτισε με μήνυμά του και ο πρόεδρος Τρούμαν.

Εισαγωγικά, ως προς το περιεχόμενο των εκδηλώσεων, σημειώνουμε πως αποτελούσε έκφραση της ιδεολογίας της εθνικοφροσύνης, όπως είχε διαμορφωθεί στο πλαίσιο της ατλαντικής συναίνεσης και του αντι-ολοκληρωτισμού, ενώ είχετόσο πολιτικό όσο και θρησκευτικό χαρακτήρα. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως διαφέρουν από τις μετέπειτα γιορτές μνήμης, που διοργανώνονται μετά τη λήξη του Εμφυλίου, καθώς είναι προσανατολισμένες στο παρόν και στο μέλλον, και όχι στο παρελθόν, ενώ η απεύθυνσή τους είναι διπλή, τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή κοινή γνώμη.

 

Η Ζηνοβία Λιαλιούτη είναι μεταδιδάκτορας ερευνήτρια στο ΑΠΘ

(jennylialiouti@gmail.com)

Tags  

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εισάγετε το email σας για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα