Για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, τις υφιστάμενες προτάσεις και μία ακόμα εναλλακτική

Γιώργος Ιωαννίδης
τχ. 122-123, σ. 106-11

Οι αναδιαρθρώσεις του ελληνικού χρέους

Από τις 23 Απριλίου 2010, όταν η ελληνική κυβέρνηση προσέφυγε στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης που συγκρότησαν από κοινού η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έως σήμερα το ελληνικό χρέος έχει αναδιαρθρωθεί αρκετές φορές.

Τον Μάρτιο του 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του πρώτου δανείου ύψους 110 δις ευρώ κατά 7,5 χρόνια και μείωση του επιτοκίου σε 4% από 5%. Τον Ιούλιο του 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε νέα συμφωνία χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας συνολικού ύψους 158 δις ευρώ. Το νέο πακέτο είχε χαμηλότερα επιτόκια (περίπου 3,5%), δεκαετή περίοδο χάριτος, διάρκεια αποπληρωμής που υπερβαίνει τα 15 χρόνια καθώς και 15ετή επιμήκυνση των δανείων που έληγαν έως το 2020. Τον Οκτώβριο του 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους είχαν στην κατοχή τους οι ιδιώτες κατά 50% (PSI) και πρόσθετο πακέτο βοήθειας ύψους 130 δις ευρώ με ακόμα χαμηλότερα επιτόκια και μεγαλύτερη περίοδο χάριτος. Η διαδικασία, που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2012, οδήγησε σε απομείωση του χρέους κατά περίπου 100 δις ευρώ. Επιπρόσθετα πρέπει να συνυπολογίσουμε μια σειρά ενεργειών που συνιστούν έμμεση αναδιάρθρωση του χρέους όπως η επιστροφή στην ελληνική κυβέρνηση τμήματος των κερδών από την λήξη ελληνικών ομολόγων που είχε στην κατοχή της η ΕΚΤ ή η περαιτέρω μείωση του επιτοκίου δανεισμού των δανείων που επισυνάφτηκαν με το EFSF.

Ο Γιώργος Ιωαννίδης είναι διδάκτορας πολιτικής οικονομίας ([email protected]).

Tags  

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εισάγετε το email σας για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα