Η επίπτωση της οικονομικής κρίσης στην ελληνική αγορά εργασίας: μια γενική εκτίμηση

Αλέξης Ιωαννίδης
τχ. 120, σ. 54-60

 

Εισαγωγή

Η οξύτατη οικονομική κρίση που εμφανίστηκε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας κρίσης, σε συνδυασμό με τον τρόπο αντιμετώπισής της που ακολουθείται στα πλαίσια της ζώνης του ευρώ, έχει ως βασικό της αποτέλεσμα τη ραγδαία επιδείνωση της θέσης των εργαζομένων, τη μεγάλη μείωση της απασχόλησης και την αντίστοιχη αύξηση της ανεργίας. Στην εργασία αυτή, παρουσιάζονται οι εξελίξεις σε βασικές διαστάσεις της δομής της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα σε μία συγκριτική βάση. Στόχος της είναι να παρέχει στον αναγνώστη μία γενική εικόνα της κατάστασης στην αγορά εργασίας, καθώς και μία πιο αναλυτική παρουσίαση των ζητημάτων του «κρυμμένου» εργατικού δυναμικού (κρυφή ανεργία) και της εξέλιξης του χρόνου εργασίας. Ως σημείο αναφοράς λαμβάνεται το α΄ εξάμηνο του 2009, όταν η κρίση δεν είχε ακόμη εμφανιστεί στην Ελλάδα, ενώ ως τελικό σημείο λαμβάνεται το α΄ εξάμηνο του 2012.

Θα πρέπει, εδώ, να σημειωθεί ότι παρότι τα στατιστικά δεδομένα, που προέρχονται από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (στο εξής ΕΕΔ) της ΕΛΣΤΑΤ είναι πολύ πρόσφατα (αφού η στατιστική επεξεργασία τους, πριν καταστούν διαθέσιμα διαρκεί κάποιο χρονικό διάστημα), η μεταβολή των μεγεθών της απασχόλησης και της ανεργίας είναι τόσο ραγδαία, που το ποσοστό ανεργίας έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά. Αυτό δεν μειώνει την αξία των συμπερασμάτων της συγκριτικής ανάλυσης που ακολουθεί, αφού η επικείμενη εξέλιξη της αγοράς εργασίας αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα συμπεράσματα αυτά.

 

Ο Αλέξης Ιωαννίδης διδάσκει οικονομικά της εργασίας στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. ([email protected])

Tags  

[jetpack_subscription_form title=”ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ” subscribe_text=”Εισάγετε το email σας για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα” subscribe_button=”ΕΓΓΡΑΦΗ”]