Η έρευνα στην επιδημιολογία στην Ελλάδα

Μανόλης Κογεβίνας

τχ. 124, σ. 93-98

 

Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθώ στα βασικά θέματα υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα, καθώς και στην έρευνα που γίνεται στην Ελλάδα στον τομέα της επιδημιολογίας και της δημόσιας υγείας· τέλος, θα σχολιάσω κατά πόσο αυτή η έρευνα αναφέρεται στα σημαντικά προβλήματα υγείας του ελληνικού πληθυσμού. Θέλω να αναφέρω εξ αρχής ότι αυτό το τρίτο θέμα είναι σύνθετο. Η βιοϊατρική έρευνα ασφαλώς πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την κοινωνία και τελικά να βοηθάει στην προαγωγή της υγείας του πληθυσμού. Αυτή, ωστόσο, η σύνδεση δεν είναι πάντα απλή και πολλές φορές τα αποτελέσματα μιας έρευνας είναι σύνθετα, εμφανίζονται μακροπρόθεσμα και δεν είναι αναγκαστικά αναγνωρίσιμα σε τοπικό επίπεδο. Πολλές φορές είναι δύσκολο να διερευνηθεί με ποιους τρόπους μπορεί να επιδράσει η νέα γνώση από μία επιδημιολογική, κλινική, ή βασική έρευνα στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Ειδικά, ωστόσο, η έρευνα στη δημόσια υγεία έχει μια πιο άμεση σχέση με τα προβλήματα υγείας του πληθυσμού σε σύγκριση με τη βασική έρευνα.

 

Τι είναι η επιδημιολογία;

Η επιδημιολογική έρευνα είναι κατεξοχήν πληθυσμιακή έρευνα. Η επιδημιολογία αναφέρεται «στη μελέτη της κατανομής συμβάντων που σχετίζονται με την υγεία και των παραγόντων που προσδιορίζουν την υγεία σε συγκεκριμένους πληθυσμούς καθώς και την εφαρμογή αυτής της μελέτης για τον έλεγχο των προβλημάτων υγείας». Αυτός ο ορισμός αναγνωρίζει την άμεση σύνδεση της επιδημιολογίας με τη δημόσια υγεία, δηλαδή την εφαρμογή της επιδημιολογικής έρευνας για τον έλεγχο των προβλημάτων υγείας.

 

Ο Μανόλης Κογεβίνας διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας στην Αθήνα.

([email protected])

Tags  

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εισάγετε το email σας για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα