ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΩΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΕΝΤ

Γιά τό βιβλίο: Βάνα Νικολαΐδου-Κυριανίδου, Hannah Arendt. Ὁ Νόμος τῆς γῆς καὶ ἡ λησμονημένη παράδοση, Ἀλεξάνδρεια 2021, 408 σ.

Τχ. 158-159

Γιώργος Φαράκλας

Τὸ πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ ἔννοια τῶν «πολλῶν» στὴν πολιτικὴ φιλοσοφία μᾶς τὸ δείχνει ἡ Βάνα Νικολαΐδου μελετώντας τὴν κεντρικὴ στὴν Ἄρεντ (H. Arendt) ἔννοια τῆς plurality, ποὺ ἀποδίδει στὰ ἑλληνικὰ ὡς «πληθύς». Χωρὶς αὐτὴ τὴν ἔννοια, οἱ θέσεις τῆς Ἄρεντ παραμένουν σκοτεινές. Μὲ αὐτὴν μποροῦμε νὰ ἀποσαφηνίσουμε τὰ δύσκολα σημεῖα τοῦ ἔργου της καὶ νὰ διακρίνουμε σαφῶς τὴν σκόπευσή του ἀπὸ αὐτὴν τῶν ἐκ πρώτης ὄψεως συγγενικῶν ἐγχειρημάτων τοῦ Λέο Στράους (L. Strauss) καὶ τοῦ Κὰρλ Σμίττ (C. Schmitt). Οἱ ἄνθρωποι ὑπάρχουν μόνο στὸν πληθυντικό, ὁ καθένας μας ὑπάρχει μόνο μεταξὺ ἀνθρώπων, ἡ πληθὺς εἶναι ἀρχικὸ δεδομένο.

Γιὰ τὴν Ἄρεντ «ἡ μοναχικότητα δὲν εἶναι ποτὲ ἀσυντρόφευτη», κατὰ τὴν ὄμορφη διατύπωση τῆς Νικολαΐδου. Ἀκόμα καὶ ἂν αὐτὴ ἡ ἰδέα δὲν εἶναι, ὅπως πιστεύει ἡ Νικολαΐδου, ἡ μοναδικὴ σκέψη τῆς Ἄρεντ (σ. 43), δηλαδὴ ἡ ἰδέα ἀπὸ τὴν ὁποία ἐξαρτῶνται ὅλες οἱ ἄλλες ἰδέες της, πάντως, ὅπως μᾶς δείχνει, αὐτὴ ἡ ἁπλὴ ἰδέα ἔχει τεράστιες ἐπιπτώσεις. Πράγματι, κατ’ ἀρχὰς προστατεύει ἀποτελεσματικὰ ὅποιον τὴν ἀσπάζεται πλήρως, μαζὶ μὲ ὅλες τὶς ἐπιπτώσεις της, τόσο ἀπὸ τὴν αὐταρχικότητα τῆς παράδοσης ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν αὐταρχικότητα τοῦ ἀέναου πολέμου.

Ὁ παραδοσιολάτρης Λέο Στράους θρηνεῖ γιὰ τὴν λήθη τῶν αἰωνίων ἰδεῶν, ἀλλὰ ἡ Ἄρεντ ξέρει ὅτι ὑπάρχουν κι ἄλλες πηγὲς γνώσης. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἐντελῶς ἀντίθετη γνώμη τους γιὰ τὸν Μακιαβέλλι. Ὁ Στράους τὸν θεωρεῖ ὑμνητὴ τοῦ κακοῦ, ἡ Ἄρεντ θαρραλέο μάρτυρα τῆς πολιτικῆς πρακτικῆς. Ἡ Ἄρεντ θρηνεῖ γιὰ τὴν λήθη ὄχι τῶν αἰωνίων ἰδεῶν ἀλλά, ἀντιθέτως, τῶν φαινομένων (σ. 335)! Δὲν βδελύσσεται στὴν σχετικιστικὴ «πολυθεΐα τῶν ἀξιῶν»· ἴσα ἴσα θεωρεῖ ὅτι δὲν λαβαίνουμε ἀρκετὰ ὑπ’ ὄψη τὴν πολλαπλότητα τῶν πλαισίων.

[…]

Ὁ Γιῶργος Φαράκλας διδάσκει πολιτική φιλοσοφία στό Τμῆμα Πολιτικῆς Ἐπιστήμης καί Ἱστορίας τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου.

 

Δείτε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

IΔPYTHΣ Σταμάτης Χρυσολούρης

EKΔOTEΣ Νίκος Αλιβιζάτος, Γρηγόρης Ανανιάδης, Στέφανος Πεσμαζόγλου

ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH Έφη Αβδελά, Νίκος Αλιβιζάτος, Γρηγόρης Ανανιάδης, Νικόλας Βαγδούτης, Θανάσης Βαλαβανίδης, Οντέτ Βαρών Βασάρ, Λίνα Βεντούρα, Κώστας Βλασόπουλος, Κώστας Γαβρόγλου, Γιώργος Γιαννακόπουλος, Γιώργος Γιαννουλόπουλος, Έλλη Δρούλια, Χάρης Εξερτζόγλου, Ελευθερία Ζέη, Όλγα Θεμελή, Βίκυ Ιακώβου, Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Καραβοκύρης, Αλέξανδρος Κεσσόπουλος, Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Λούση Κιουσοπούλου, Ηλίας Κούβελας, Μάκης Κουζέλης, Νίκος Κουραχάνης, Δημήτρης Κυρτάτας, Σαράντης Λώλος, Γιώργος Μαλάμης, Αχιλλέας Μητσός, Αλεξάνδρα Μπακαλάκη, Γιάννης Μπαλαμπανίδης, Λάμπρος Μπαλτσιώτης, Ρίκα Μπενβενίστε, Βαγγέλης Μπιτσώρης, Στρατής Μπουρνάζος, Ανδρέας Πανταζόπουλος, Κατερίνα Ροζάκου, Άκης Παπαταξιάρχης, Στέφανος Πεσμαζόγλου, Ειρήνη Σκαλιώρα, Αθηνά Σκουλαρίκη, Γιάννης Σταυρακάκης, Κώστας Τσιαμπάος, Σάββας Τσιλένης, Δημήτρης Χριστόπουλος, Κώστας Χριστόπουλος, Θωμάς Ψήμμας.

ΓPAMMATEIA ΣYNTAΞHΣ Γρηγόρης Ανανιάδης, Βίκυ Ιακώβου, Αλέξανδρος Κεσσόπουλος, Γιώργος Μαλάμης, Γιάννης Μπαλαμπανίδης, Στέφανος Πεσμαζόγλου, Σάββας Τσιλένης

KAΛΛITEXNIKH EΠIMEΛEIA Βουβούλα Σκούρα

ΔIEYΘYNTHΣ EKΔOΣHΣ Γιώργος Γουλάκος

ΔIOPΘΩΣH KEIMENΩN Αναστασία Λαμπροπούλου

HΛEKTPONIKH ΣEΛIΔOΠOIHΣH-ΦIΛMΣ Eκδόσεις νήσος, Σαρρή 14, 105 53 Αθήνα, τηλ.: 210.3250058

EKTYΠΩΣH Kωστόπουλος Γιώργος, Aκομινάτου 67-69, τηλ.: 210.8813.241

BIBΛIOΔEΣIA Βασ. & Ζαχ. Μπετσώρη O.Ε., Στ. Γονατά 13A, τηλ.: 210.5743.783

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εισάγετε το email σας για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα