Πολιτικές αποτυπώσεις των πρόσφατων εκλογικών συσχετισμών στην Ελλάδα: πλαίσιο ανάλυσης και ερμηνείας

 

Γιάννης Καραγιάννης

τχ. 145-146

Στοιχεία για ένα πλαίσιο ανάλυσης και ερμηνείας των πρόσφατων εκλογικών συσχετισμών στην Ελλάδα

Οι συσχετισμοί που αποτυπώθηκαν στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις στην Ελλάδα συνδέονται με –και απηχούν– ιδεολογικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις που αναπτύσσονται στον διεθνή ορίζοντα των δυτικών πολιτικών συστημάτων. Οι αντιπαραθέσεις αυτές δεν παρέχουν ασφαλώς καθολική ερμηνεία των συγκεκριμένων εκλογικών αποτελεσμάτων, αλλά χρησιμεύουν στη διαμόρφωση ενός αναλυτικού πλαισίου για τη μελέτη τους. Εξάλλου, απαιτείται να εξετάζονται οι ιδιαίτεροι τρόποι με τους οποίους οι αντιπαραθέσεις αυτές εξειδικεύονται στην εγχώρια εμπειρία, καθώς και οι πρόσθετες εξελίξεις που χαρακτηρίζουν πλέον το κομματικό σύστημα και τη διεξαγωγή του πολιτικού ανταγωνισμού στις σύγχρονες συνθήκες.

Το προτεινόμενο πλαίσιο ανάλυσης και ερμηνείας των πρόσφατων εκλογικών αποτυπώσεων και των εξελίξεων που διαμορφώνουν απομακρύνεται από θεωρήσεις οι οποίες δίνουν έμφαση σε κοινά χαρακτηριστικά που υποστηρίζεται πως εμφανίζουν τα πολιτικά κόμματα και, βάσει αυτών, επιχειρούν να διαγνώσουν τάσεις στα σύγχρονα κομματικά και πολιτικά συστήματα (π.χ. «πολυσυλλεκτισμός», «κόμμα-καρτέλ» κ.ά.). Αντίθετα, σεβόμενο τις διαφορές στην ιστορική διαδρομή και ιδεολογικοπολιτική φυσιογνωμία των εγχώριων κομμάτων, εστιάζει στις αντιφατικές κι εν πολλοίς ανταγωνιστικές αναγνώσεις των σχέσεων ανάμεσα στο «τοπικό» και το «παγκόσμιο», το «εθνικό» και το «διεθνές».

[…]

O Γιάννης Καραγιάννης είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εισάγετε το email σας για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα