Το συνέδριο της Γαλλικής Ένωσης Κοινωνιολογίας (Νάντη, 2-5.9.2013)

Γεωργία Πετράκη

τχ. 125, σ. 56-57

H Γαλλική Ένωση Κοινωνιολογίας (Association Françaisede Sociologie, AFS), ιδρύθηκε στις 22 Μαρτίου 2002, από μια γενική συνέλευση που έγινε στο Παρίσι, όπου συμμετείχαν 250 περίπου κοινωνιολόγοι. Αποτελεί τη συνέχεια της Γαλλικής Εταιρείας Κοινωνιολογίας. Με βάση το καταστατικό της είναι μια δομή ανοικτή σε όλους τους κοινωνιολόγους που εργάζονται στη Γαλλία, ανεξάρτητα από το καθεστώς της εργασίας τους. Έχει περίπου 1300 μέλη που συνιστούν περί τα 40 θεματικά δίκτυα, κάποια από τα οποία έχουν ενεργή παρουσία και δράση. Το ένα τρίτο περίπου των μελών της είναι υποψήφιοι διδάκτορες ή νέοι διδάκτορες. Διατηρεί ιστοσελίδα (www.afs-socio.fr), εκδίδει ένα ενημερωτικό δελτίο σε 15θήμερη βάση που αποστέλλει στα μέλη της και εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό Socio-logos.

Το 5ο Συνέδριο της Γαλλικής Ένωσης Κοινωνιολογίας έγινε το περασμένο φθινόπωρο, με θέμα «Οι κυριαρχίες» («Les dominations»). Προτείνοντας τον τίτλο αυτό, το 5ο Συνέδριο της AFS, όπως αναλύθηκε στην προβληματική του συνεδρίου, στόχευε να υποκινήσει ένα συλλογικό προβληματισμό γύρω από τις ανασυνθέσεις των διακρίσεων και τα κοινωνικά τους όρια, προκειμένου να ενεργοποιηθούν όχι μόνο οι γνώσεις που έχουν παραχθεί για τις εν λόγω διαδικασίες αλλά και η επιστημολογική ανανέωση που θα κάνει δυνατή την κατανόησή τους.

 

Η Γεωργία Πετράκη διδάσκει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Tags  

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εισάγετε το email σας για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα