Βιοϊατρική έρευνα στην Ελλάδα σήμερα

Γεώργιος Χρούσος, Γεώργιος Παυλάκης, Άρτεμις Σιμοπούλου, Αριστείδης Χαρώνης, Έφη Τσιλιμπάρη, Σταμάτης Κριμιζής

τχ. 124, σ. 78-83

 

Γενικά στοιχεία

Με τον όρο βιοϊατρική έρευνα εννοούμε τις διάφορες ερευνητικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιώντας γνώσεις και τεχνολογία από ποικίλους επιστημονικούς κλάδους (όχι μόνο από τη βιολογία και την ιατρική, αλλά και τη φαρμακευτική χημεία, τη διατροφή και τον μεταβολισμό, την επιστήμη του περιβάλλοντος, κ.ά.) προσπαθούν να απαντήσουν σε ερωτήματα της βιολογίας και της ιατρικής που στοχεύουν στην κατανόηση της λειτουργίας των ζωντανών οργανισμών και στην καλύτερη υγεία του ανθρώπου και του ζωτικού του χώρου. Με δεδομένη την τεράστια έκρηξη γνώσης σε αυτούς τους επιστημονικούς τομείς, είναι σαφές ότι η προσδοκώμενη γνώση αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές νέες ανακαλύψεις που θα έχουν τεράστιες επιπτώσεις στην πρωτογενή παραγωγή, στο περιβάλλον και στην υγεία. Η αλλαγή στην ιατρική θα είναι ακόμη πιο ραγδαία, τόσο στο επίπεδο της διάγνωσης (ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων και προγνωστικών δεικτών) όσο και στο επίπεδο της θεραπείας (νέα πιο ειδικά φαρμακευτικά σκευάσματα ή συσκευές), που σε συνδυασμό θα οδηγήσουν σε αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής του γενικού πληθυσμού. Αυτές οι εφαρμογές της βιοϊατρικής έρευνας σε διαγνωστικούς και θεραπευτικούς στόχους αποτελούν τη λεγόμενη «μεταφραστική έρευνα» ή «έρευνα από τον πάγκο του ερευνητή μέχρι το κρεβάτι του ασθενή και τανάπαλιν».

Η βιοϊατρική έρευνα στην Ελλάδα γίνεται κυρίως στα Πανεπιστήμιά της (σε Τμήματα Ιατρικής και Βιολογίας κατά κύριο λόγο, αλλά όχι αποκλειστικά) και στα Ερευνητικά της Κέντρα. Σε αντίθεση με άλλες αναπτυγμένες χώρες, ελάχιστη έρευνα στο πεδίο της βιοϊατρικής γίνεται από ιδιωτικούς φορείς. Πολυθεματική βιοϊατρική έρευνα, π.χ. στον τομέα της νανοϊατρικής, της βιοπληροφορικής κλπ., γίνεται σε ακαδημαϊκούς φορείς, όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς και σε πολυθεματικά ερευνητικά κέντρα, όπως το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Εθνικό Κέντρο ΄Ερευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», κ.ά.).

 

Ο Γεώργιος Χρούσος διδάσκει στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Γεώργιος Παυλάκης εργάζεται στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ.

Η ΄Αρτεμις Σιμοπούλου εργάζεται στο The Center for Genetics, Nutrition and Health, στην Ουάσιγκτον D.C. των ΗΠΑ.

Ο Αριστείδης Χαρώνης εργάζεται στο ΄Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Η ΄Εφη Τσιλιμπάρη εργάζεται στο Εθνικό Κέντρο ΄Ερευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».

Ο Σταμάτης Κριμιζής διδάσκει στο John Hopkins University των ΗΠΑ.

Tags  

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εισάγετε το email σας για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα