ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θανάσης ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Το δημοψήφισμα ως θεσμός και ως πολιτική πράξη: αυθεντική έκφραση ή βίαιη ποδηγέτηση της λαϊκής κυριαρχίας;, Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2011, 73 σ.

Στην Εισαγωγή γίνεται η τοποθέτηση του ζητήματος. Το πρώτο μέρος ερευνά το δημοψήφισμα ως έννοια και πεδίο εφαρμογών, το δεύτερο παρουσιάζει την κριτική του θεσμού, το τρίτο αναλύει τις έννοιες «δημοψήφισμα» και «δημοκρατία» και καταλήγει σε «Γενικό Συμπέρασμα».

Yannis STAVRAKAKIS, «Beyond the Spirits of Capitalism? Prohibition, Enjoyment and Social Change», ανάτυποαπόCardozo Law Review 33/6 (Αύγ. 2012), 2.289-2.306.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ράνια ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ / Δημήτρης Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / Taun TOAY, Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, σειρά: Μελέτες 15, Δεκ. 2011, 153 σ.

Την Εισαγωγή ακολουθούν τα μέρη: «Η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα», «Τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα», «Η ανάγκη του “εργοδότη της εσχάτης προσφυγής”», «Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ελλάδα: ευκαιρίες και προκλήσεις», «Συλλογή δεδομένων και ανάλυση της αποτίμησης των επιπτώσεων των προγραμμάτων άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας», «Τελικές παρατηρήσεις». Περιλαμβάνει Βιβλιογραφία και εννέα Παραρτήματα.

Γεώργιος ΑΡΓΕΙΤΗΣ, Νέα δανειακή συμφωνία και Μνημόνιο ΙΙ: η Ελλάδα εγκλωβισμένη στην «παγίδα χρεοκοπίας», Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ/Ερευνητική Μονάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικού Μετασχηματισμού, Αύγουστος 2012, 6 σ.

Γεώργιος ΑΡΓΕΙΤΗΣ, Απασχόληση, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη: υπάρχει ελπίδα για την Ελλάδα, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ/Ερευνητική Μονάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικού Μετασχηματισμού, Αύγουστος 2012, 7 σ., σειρά: Κείμενα Πολιτικής 4.

Γιάννης ΔΑΦΕΡΜΟΣ / Αναστασία ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΥ / Χρήστος ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ / Πάνος ΤΣΑΚΟΓΛΟΥ, Η φτώχεια στην Ελλάδα: ομοιότητες και διαφορές χρησιμοποιώντας εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, Δεκ. 2008, 100 σ.

Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις είναι οι: «Αντικειμενική-μονοδιάστατη φτώχεια», «Υποκειμενική φτώχεια» και «Αντικειμενική-πολυδιάστατη φτώχεια». Ακολουθούν τα εμπειρικά αποτελέσματα, τα βασικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και της φτώχειας, Συμπεράσματα, Βιβλιογραφία και επτά Παραρτήματα.

Γιάννης ΔΑΦΕΡΜΟΣ / Χρήστος ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, Μακροοικονομικό περιβάλλον, ανισότητα και φτώχεια: μια εμπειρική διερεύνηση για την επίδραση της οικονομικής μεγέθυνσης και της κοινωνικής προστασίας σε Ελλάδα και ΕΕ, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ/Ερευνητική Μονάδα Πολιτικής, Φτώχειας και Ανισοτήτων, Δεκέμβριος 2010, 46 σ., σειρά: Μελέτες 3.

Γιάννης ΔΑΦΕΡΜΟΣ / Μαρία ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ, Οι μακροοικονομικές παραδοχές του προγράμματος δημοσιονομικής λιτότητας στην Ελλάδα: πόσο ρεαλιστικές είναι;, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ/Ερευνητική Μονάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικού Μετασχηματισμού, Νοέμβριος 2011, 7 σ., σειρά: Κείμενα Πολιτικής 2.

Ηλίας ΙΩΑΚΕΙΜΟΓΛΟΥ, Εσωτερική υποτίμηση και συσσώρευση κεφαλαίου: μια κριτική προσέγγιση, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ/Ερευνητική Μονάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικού Μετασχηματισμού, Σεπτέμβριος 2012, 186 σ., σειρά: Μελέτες 22.

Το πρώτο μέρος «Επισκόπηση της βιβλιογραφίας» περιλαμβάνει την θεμελίωση του υποδείγματος μισθών και τιμών, την νέα κεϋνσιανή εκδοχή του υποδείγματος τιμών κα μισθών, την ετερόδοξη εκδοχή του υποδείγματος μισθών και τιμών σε συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει κεφάλαια που αναλύουν το υπόδειγμα σταθερής ισορροπίας, το υπόδειγμα ασταθούς ισορροπίας και την εσωτερική υποτίμηση.

Γιάννης ΚΟΥΖΗΣ / Αποστόλης ΚΑΨΑΛΗΣ / Ελένη ΚΟΥΣΤΑ / Σοφία ΛΑΜΠΟΥΣΑΚΗ / Άννα ΣΤΑΜΑΤΗ / Στάθης ΤΗΚΟΣ / Ελένη ΤΣΑΚΑΜΗ, Οι εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Ετήσια Έκθεση 2010, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ/Ερευνητική Μονάδα Ατομικών και Συλλογικών Εργασιακών Σχέσεων, Μάρτιος 2011, 188 σ., σειρά: Επιστημονικές Εκθέσεις 3.

Περιλαμβάνει: «Οι εργασιακές σχέσεις στον ευρωπαϊκό χώρο: γενικές επισημάνσεις και συμπεράσματα», «Οι κοινοτικές και οι ανά χώρα εξελίξεις στην Ευρώπη των 27», Βιβλιογραφία και Παράρτημα με συγκριτικά στοιχεία για τις εργασιακές σχέσεις στην ΕΕ των 27 του έτους 2009.

Γιάννης ΚΟΥΖΗΣ / Πέννυ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ / Αποστόλης ΚΑΨΑΛΗΣ / Ελένη Κούστα / Σοφία ΛΑΜΠΟΥΣΑΚΗ / Άντα ΣΤΑΜΑΤΗ, Οι εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Ετήσια Έκθεση 2011, Ινστιτούτο ΓΣΕΕ/Ερευνητική Μονάδα Απασχόλησης και Εργασιακών Σχέσεων, Δεκέμβριος 2011, 222 σ., σειρά: Επιστημονικές Εκθέσεις 5.

Χρήστος ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΑΣ / Πάνος ΤΣΑΚΟΓΛΟΥ, Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ/Ερευνητική Μονάδα Πολιτικής, Φτώχειας και Ανισοτήτων, Δεκέμβριος 2010, 113 σ., σειρά: Μελέτες 4.

«Εισαγωγή και μεθοδολογία της έρευνας», «Οι αναδιανεμητικές επιπτώσεις των τεκμαρτών ενοικίων στην Ελλάδα», «Οι αναδιανεμητικές επιπτώσεις της ιδιοκατανάλωσης, των μεταβιβάσεων σε είδος από άλλα νοικοκυριά και των μισθολογικών παροχών στην Ελλάδα», «Οι αναδιανεμητικές επιπτώσεις της δημόσιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα», «Οι αναδιανεμητικές επιπτώσεις της δημόσιας υγείας», «Οι συνολικές αναδιανεμητικές επιπτώσεις των εισοδημάτων σε είδος στην Ελλάδα», «Συμπεράσματα» αποτελούν τα μέρη της έρευνας.

Χρήστος ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ / Γιάννης ΔΑΦΕΡΜΟΣ / Svet DANCHEV / Aιμιλία ΜΑΡΣΕΛΟΥ, Οικονομική ανισότητα και φτώχεια στην Ελλάδα: συγκριτική ανάλυση και διαχρονικές τάσεις, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, Δεκέμβριος 2008, 64 σ.

Το κεφάλαιο για την ανισότητα στην Ελλάδα περιλαμβάνει: «Μεθοδολογία και ορισμός δεδομένων», «Η εισοδηματική ανισότητα στην Ελλάδα και την ΕΕ: διαχρονικές τάσεις και συγκρίσεις», «Ανισότητα και κοινωνικές μεταβιβάσεις στην Ελλάδα», «Βασικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και ανισότητα». Το κεφάλαιο για την φτώχεια στην Ελλάδα περιλαμβάνει επίσης μεθοδολογία και ορισμό των δεδομένων, και τις διαχρονικές τάσεις και συγκρίσεις μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ, και «Φτώχεια, κοινωνικές δαπάνες, οικονομική μεγέθυνση και ανεργία», «Βασικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και φτώχεια». Η έρευνα καταλήγει με «Συμπεράσματα και Προτάσεις πολιτικής».

Χρήστος ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ / Γιάννης ΔΑΦΕΡΜΟΣ, Δομή και τάσεις της οικονομικής ανισότητας και της φτώχειας στην Ελλάδα και την ΕΕ, 1995-2008, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ/Ερευνητική Μονάδα Πολιτικής, Φτώχειας και Ανισοτήτων, Δεκέμβριος 2010, 3 σ., σειρά: Επιστημονικές Εκθέσεις 2.

Μελέτη δομημένη όπως εκείνη του Δεκεμβρίου 2008· περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για την παιδική φτώχεια.

Χρήστος ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ / Γιάννης ΔΑΦΕΡΜΟΣ / Έλενα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ / Γαβριήλ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ, Οικονομική μεγέθυνση, ανισότητα και φτώχεια: θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ/Ερευνητική Μονάδα Πολιτικής, Φτώχειας και Ανισοτήτων, Δεκέμβριος 2010, 41 σ., σειρά: Μελέτες 2.

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις είναι: «Το υπόδειγμα του Kuznets», «Θεωρητικές επεκτάσεις του υποδείγματος Kuznets – Επιπρόσθετα Θεωρητικά σχήματα για τη σχέση μεγέθυνσης και ανισότητας», «Θεωρητικά σχήματα και ρητορείες για τη σχέση οικονομικής μεγέθυνσης και φτώχειας». Οι εμπειρικές αναλύσεις αναφέρονται στην «Οικονομική μεγέθυνση και ανισότητα» και στην «Οικονομική μεγέθυνση και φτώχεια».

 

ΥΓΕΙΑ

Κωνσταντίνος ΔΗΜΟΥΛΑΣ, Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και τάσεις εξέλιξης στη χρήση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: μια απόπειρα αξιολόγησης, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ/Ερευνητική Μονάδα Πολιτικής, Φτώχειας και Ανισοτήτων, Δεκέμβριος 2011, 89 σ., σειρά: Μελέτες 14.

Μελέτη στην οποία παρουσιάζεται η σημασία της υγείας και των παροχών ασθενείας στα σύγχρονα συστήματα υγείας και παρακολουθούνται οι εξελίξεις των αριθμών άμεσα ασφαλισμένων και δικαιούχων περίθαλψης, οι αριθμοί των εργαστηριακών εξετάσεων, ιατρικών επισκέψεων, και συνταγών ανά περιφέρεια στο διάστημα 1999-2009. Καταγράφεται η εξέλιξη παροχών υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανά άμεσα ασφαλισμένο και ανά δικαιούχο περίθαλψης και δίνονται βασικά συμπεράσματα για την εξέλιξη των υπηρεσιών ασθενείας.

Χρήστος ΜΠΑΓΚΑΒΗΣ, Η κατάσταση υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα: προσδόκιμο επιβίωσης και προσδόκιμο υγείας, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ/Ερευνητική Μονάδα Πολιτικής, Φτώχειας και Ανισοτήτων, Φεβρουάριος 2012, 65 σ., σειρά: Μελέτες 20.

Η έρευνα προσέγγισε την κατάσταση υγείας του γενικού πληθυσμού, την κατάσταση υγείας των μισθωτών, των μισθωτών με έμφαση στη διάσταση της ηλικίας, και την συνέκρινε με τον γενικό πληθυσμό και με τους αυτοαπασχολούμενους. Μελετήθηκαν τα προσδόκιμα επιβίωσης και έτη υγιούς επιβίωσης στην Ελλάδα και την ΕΕ.

Χαράλαμπος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα: ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ/Ερευνητική Μονάδα Πολιτικής, Φτώχειας και Ανισοτήτων, Μάρτιος 2012, 122 σ., σειρά: Επιστημονικές Εκθέσεις 7.

Αναλύονται η οργανωτική δομή του συστήματος υγείας στην Ελλάδα, οι δαπάνες και η χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας, η παροχή υπηρεσιών υγείας και οι βασικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις του ΕΣΥ. Η έρευνα του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων κλείνει με συμπερασματικές διαπιστώσεις.

 

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Νάσος ΒΑΓΕΝΑΣ, Μεταμοντερνισμός και λογοτεχνία, έκδοση επαυξημένη, Αθήνα, Πόλις, 2012, 139 σ.

Μετά τον πρόλογο της δεύτερης έκδοσης και τον πρόλογο της πρώτης ακολουθούν: «Λογοτεχνία και οργανική μορφή», «Ταυτότητα και ποιητικός λόγος», «Μεταμοντερνισμός και λογοτεχνική κριτική», ¨Λογοτεχνία και ηθική», «Η κρίση του ελεύθερου στίχου».

Bertolt BRECHT, Άνοδος και πτώση της πόλης Μαχάγκοννυ (όπερα), μουσική: Kurt Weil, μτφρ. Ελένη Βαροπούλου, Αθήνα, Νεφέλη, 2012, 104 σ., σειρά: Παράσταση.

Jean GIETZEN, Ο χαμένος Χριστούλης: αν σας λείπει ένας Χριστούλης καλέστε το 7162, μτφρ. Μίνα Καρδαμίτσα-Ψυχογιού, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 2011, 21 σ.

Δημήτρης ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ, Τα σύνεργα της πλοιαρχίας ήτοι η άλλη όχθη του Ανδρέα Εμπειρίκου, Αθήνα, Άγρα, 2013, 122 σ.

—–, «Με τη σφραγίδα του καλλιτέχνη»: 100 χρόνια από τη γέννηση του Στρατή Τσίρκα», Επιστημονικό Συμπόσιο, Λευκωσία-Λεμεσός, 7 & 8 Οκτωβρίου 2011, με τη συνεργασία της Εταιρείας Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού-ΕΘΑΛ, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Ανάπτυξης, Απρίλιος 2013, 295 σ.

Ομιλητές του συμποσίου που περιλαμβάνονται στον τόμο ήταν οι: Γιώργος Γεωργής, Αγγέλα Γιώτη, Ελισάβετ Κοτζιά, Αλέξης Πολίτης, Μαρία Ιατρού, Κώστας Νικολαΐδης, Μαρλένα Πολιτοπούλου, Λευτέρης Παπαλεοντίου, Ελισάβετ Κοντογιώργη, Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Αγγέλα Καστρινάκη, Γιάννης Δημητράκης και Λίζυ Τσιριμώκου.

Michelle PAVER, Gods and Warriors, Puffin Publ., 2012, 295 σ.

Απευθύνεται σε νεαρούς αναγνώστες.

Stephanos PAPADOPOULOS, The Black Sea Poems, The Sheep Meadow Press, N. Υόρκη 2012, 55 σ.

Σπαράγματα αληθινών ιστοριών και στιγμιότυπων της οικογένειας του συγγραφέα που κατάγεται από την Μικρά Ασία (ο παππούς του γεννημένος το 1888 στην Σαμσούντα μετακινήθηκε σταδιακά στην Σινώπη, την Κωνσταντινούπολη και την Αθήνα), μαζί με καρτ ποστάλ, φωτογραφίες, μαρτυρίες, σημειώματα και τεκμηριωμένα ιστορικά γεγονότα.

Παναγιώτης ΤΕΤΣΗΣ, …εκ του θανάτου εις την ζωήν: μνήμη προσφιλών, επίλογος Θανάσης Θ. Νιάρχος, Αθήνα 2012, 167 σ.

Συγκεντρωμένοι επικήδειοι λόγοι και κείμενα στην μνήμη δημόσιων προσώπων από τον χώρο των τεχνών και των γραμμάτων.

Λίλα ΧΑΜΠΙΠΗ, Spleen: ποίηση & ποιητικά δοκίμια, Αθήνα, Μανδραγόρας, 2011, 98 σ., σειρά: Σύγχρονη Ελληνική Ποίηση.

Μάτση ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ, Γράμματα από το Παρίσι στον Ανδρέα Εμπειρίκο (1946-1947) και άλλα ανέκδοτα ποιήματα και πεζά της ίδιας περιόδου, εισαγ.-υπομνημ.-επιμ. Χρήστος Δανιήλ, Αθήνα, Άγρα, 2013, 202 σ.

 

ΤΕΧΝΗ

Ian COLLINS, John Craxton, 2011, 184 σ.

Για τον Άγγλο ζωγράφο John Leith Craxton (1922-2009). Προτάσσεται άρθρο του David Attenborough με τίτλο «Akind of Arcadia», μιας και ο Craxton προτιμούσε να σκέφτεται τον εαυτό του ως ενός είδους «Αρκάδα».

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΕΑΜ Αντίσταση (έκδοση Πανελλαδικού Συνδέσμου Αγωνιστών Εαμικής Εθνικής Αντίστασης), τεύχη: 101 (Απρ.-Ιούν. 2112), 48 σ., 102 (Ιούλ.-Σεπτ. 2012), 48 σ., 103 (Οκτ.-Δεκ. 2012), 48 σ., 104 (Ιαν.-Μάρτ. 2013) που περιέχει «Αφιέρωμα στο μεγάλο ξεσηκωμό του 1821 (1821-2013), 192 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία».

Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης/Greek Political Science Review, Δίγλωσση περιοδική έκδοση της Ελληνικής Πολιτικής Επιστήμης 39 (Μάιος-Νοέμ. 2012), 175 σ.

Τεύχος αφιερωμένο στην πολιτική της κρίσης στην ευρωζώνη με επτά άρθρα. Περιλαμβάνει και πέντε βιβλιοκριτικές.

Καινοτομία: Έρευνα και Τεχνολογία (διμηνιαία έκδοση) 84 (Ιούν.-Αυγ. 2011), 32 σ.

Κάμπος, Cambridge Papersin Modern Greek, no 19 (2012), 78 σ.

Ο Ρόμπερτ Μπήτον γράφει για τον λόρδο Βύρωνα και την πολιτική της Ελληνικής Επανάστασης τα χρόνια 1823-1824, ο Ρόμπερτ Χόλαντ για το τέλος των αγγλο-ελληνικών σχέσεων το 1939-1955 και ο Αλέξανδρος Καζαμίας για τις χρήσεις του γερμανικού ιδεαλισμού στο μετεμφυλιακό ελληνικό κράτος. Το περιοδικό κλείνει με τον απολογισμό 2011-2012 στο Κέμπριτζ.

Η Κινστέρνα, περιοδικό λόγου και τέχνης 21-22 (Ιούν.-Δεκ. 2012), 183 σ.

Γράφουν οι Αθηνά Αναστασιάδου, Έλλη Μέλη, Ιώ Τσόκωνα, Μαρία Χαρισιάδου, Σάββας Τσιλένης, Αλκμήνη Διαμαντοπούλου, Heimitovon Dorerer, Cevar Capan, Έλλη Σολωμοίδου-Μπαάνου, Λένα Κωτσοπούλου, Άλκης Παναγιώτου, Ελένη Αντωνίου, Ρένα Σταθοπούλου, Νίκη Σταυρίδη, Α. Στ. Α., Πάρις Τακόπουλος, Γεύσω Παπαδάκη, Νίκος Βατόπουλος και Καλλιόπη Αμυγδάλου.

Revue de Synthèse 129/1 (2008).

Αφιέρωμα με θέμα «Πολιτισμοί, επιστροφή στις λέξεις και τις ιδέες» που επιμελήθηκαν η Χρυσάνθη Αβλάμη και ο Olivier Remaud.

 

Επιμέλεια Έλλη Δρούλια

Tags  

Δείτε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

IΔPYTHΣ Σταμάτης Χρυσολούρης

EKΔOTEΣ Νίκος Αλιβιζάτος, Γρηγόρης Ανανιάδης, Στέφανος Πεσμαζόγλου

ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH Έφη Αβδελά, Νίκος Αλιβιζάτος, Γρηγόρης Ανανιάδης, Νικόλας Βαγδούτης, Θανάσης Βαλαβανίδης, Οντέτ Βαρών Βασάρ, Λίνα Βεντούρα, Κώστας Βλασόπουλος, Κώστας Γαβρόγλου, Γιώργος Γιαννακόπουλος, Γιώργος Γιαννουλόπουλος, Έλλη Δρούλια, Χάρης Εξερτζόγλου, Ελευθερία Ζέη, Όλγα Θεμελή, Βίκυ Ιακώβου, Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Καραβοκύρης, Αλέξανδρος Κεσσόπουλος, Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Λούση Κιουσοπούλου, Ηλίας Κούβελας, Μάκης Κουζέλης, Νίκος Κουραχάνης, Δημήτρης Κυρτάτας, Σαράντης Λώλος, Γιώργος Μαλάμης, Αχιλλέας Μητσός, Αλεξάνδρα Μπακαλάκη, Γιάννης Μπαλαμπανίδης, Λάμπρος Μπαλτσιώτης, Ρίκα Μπενβενίστε, Βαγγέλης Μπιτσώρης, Στρατής Μπουρνάζος, Ανδρέας Πανταζόπουλος, Κατερίνα Ροζάκου, Άκης Παπαταξιάρχης, Στέφανος Πεσμαζόγλου, Ειρήνη Σκαλιώρα, Αθηνά Σκουλαρίκη, Γιάννης Σταυρακάκης, Κώστας Τσιαμπάος, Σάββας Τσιλένης, Δημήτρης Χριστόπουλος, Κώστας Χριστόπουλος, Θωμάς Ψήμμας.

ΓPAMMATEIA ΣYNTAΞHΣ Γρηγόρης Ανανιάδης, Βίκυ Ιακώβου, Αλέξανδρος Κεσσόπουλος, Γιώργος Μαλάμης, Γιάννης Μπαλαμπανίδης, Στέφανος Πεσμαζόγλου, Σάββας Τσιλένης

KAΛΛITEXNIKH EΠIMEΛEIA Βουβούλα Σκούρα

ΔIEYΘYNTHΣ EKΔOΣHΣ Γιώργος Γουλάκος

ΔIOPΘΩΣH KEIMENΩN Αναστασία Λαμπροπούλου

HΛEKTPONIKH ΣEΛIΔOΠOIHΣH-ΦIΛMΣ Eκδόσεις νήσος, Σαρρή 14, 105 53 Αθήνα, τηλ.: 210.3250058

EKTYΠΩΣH Kωστόπουλος Γιώργος, Aκομινάτου 67-69, τηλ.: 210.8813.241

BIBΛIOΔEΣIA Βασ. & Ζαχ. Μπετσώρη O.Ε., Στ. Γονατά 13A, τηλ.: 210.5743.783

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εισάγετε το email σας για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα